A Szegedi Törvényszék 13.P.21.807/2017/7. sz. ítéletében – amely a Csongrád Megyei Főügyészség felperes által társaságunk, mint alperes ellen szerződéses feltételek tisztességtelenségének megállapítása iránti perben 2017. november 30-án került kihirdetésre és 2018. január 17-én emelkedett jogerőre – kötelezte cégünket az alábbi közlemény  internetes honlapon történő közzétételére:

                                                                                                                          K Ö Z L E M É N Y

A Szegedi Törvényszék a 2017. november 30. napján meghozott 13.P.21.807/2017/7. számú ítéletével megállapította, hogy a Bánffi & Bánffi Vagyonkezelő és Termelő Kft. 2015. március 31. napja óta hatályos Általános Szerződési Feltételbe foglalt alábbi kikötések semmisek, tisztességtelenek, ezért a kikötések alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek. Az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig – 2017. október 27. – már teljesítettek. Általános Szerződési Feltétel Szállítási, fizetési feltételekre irányadó rendelkezései 1.4. pont és ÁSZF záró rendelkezései: „Szolgáltató a szállítási díj egyoldalú változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a módosított ÁSZF webáruházon történő közzétételével egyidejűleg lép - 2 - 13.P.21.807/2017/7. hatályba és a hatályba lépését követően leadott megrendelésekre vonatkozik.” , „Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról e-mailben tájékoztatja a regisztrált ügyfeleket. … Jelen ÁSZF – illetőleg módosításai – a webáruházon történő közzététellel egyidejűleg lép hatályba. A fenti szerződési feltétel minden korlátozás, illetve a módosításra lehetőséget adó alapos okok taxatív felsorolása nélkül jogosítja fel az alperest a szerződés tartalmának bármely okból történő egyoldalú módosítására, ezért a fogyasztói szerződésnek ez a kikötése a Ptk. 6:104. § (2) bekezdés d) pontja alapján tisztességtelen. „Az ÁSZF Panaszkezelés jogérvényesítés című pontjának utolsó mondata: „A webáruház útján megkötött adásvételi szerződésekből eredő jogviták tekintetében a jelen ÁSZF elfogadásával az ügyfél aláveti magát a perértéktől függően a Szegedi Járásbíróság, a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.” Az alperes által alkalmazott Általános Szerződési Feltételeknek ez a rendelkezése kizárja,illetőleg korlátozza a fogyasztók peres, vagy más jogi úton történő igényérvényesítésének lehetőségét. E mellett a fogyasztói szerződésben a fogyasztóval szerződő fél lakóhelye, vagy székhelye szerinti bíróság illetékességének – Általános Szerződési Feltételen vagy egyedileg meg nem tárgyalt feltételen alapuló – kikötése tisztességtelen. Mivel az alperes székhelye Szegeden van, a kizárólagos illetékesség kikötése sérti a Ptk. 6:104. § (1) bekezdés i) és a 2/2011. PK. vélemény 5.a. pontjában rögzítetteket, így az érvénytelen”. A felperes illetékmentessége folytán le nem rótt 36.000,- (Harminchatezer) forint illetéket a bíróság 3.600,- (Háromezer-hatszáz) forintra mérsékli, amelyet az alperes köteles megfizetni külön felhívásra az államnak. Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt van helye fellebbezésnek, amelyet írásban, kizárólag elektronikus úton – a Szegedi Ítélőtáblához címezve, de a Szegedi Törvényszék útján – az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatnak be. Amennyiben a fél nem elektronikus úton terjeszti elő a fellebbezését, az hatálytalan és úgy kell tekinteni, az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett fellebbezést nem nyújtott be, egyúttal pénzbírsággal sújtja.

A fenti közleményhez a magunk részéről annyit fűzünk hozzá, hogy az ügyben vitát nem folytattunk, az ügyészség és a bíróság állítását és álláspontját nem vitattuk. Úgy ítéljük meg, hogy mindenkor tisztességesen és pontosan teljesítettük a Vevők kívánságait, velünk szemben sem panasz benyújtására, sem peres eljárás lefolytatására a cég közel 30 éves fennállása alatt nem került sor. Az internetes értékesítést a Vevők által történő könnyebb elérhetőség érdekében – költséget is áldozva – tettük lehetővé. Annak megítélését, hogy tevékenységünk milyen mértékben vevőközpontú és milyen mértékben szolgálja a mindennapi élet kényelmét, Önökre bízzuk.

A fentebb látható bonyodalmak elkerülése érdekében 2018. januárjában az internetes vevőkiszolgálást megszüntettük, a jövőben termékeinket és szolgáltatásunkat e-mailben, telefonon és személyesen lehet elérni.

Üdvözölve minden Vásárlót:

Bánffi István

ügyvezető

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (“sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information