Cégtörténet

A Bánffi család több mint 100 éve, 1907 óta foglalkozik szikvízkészítéssel.

Az első üzemet a jelenlegi ügyvezető Bánffi István dédszülei alapították Kisteleken, azzal a céllal, hogy a saját kocsmájukat el tudják látni szikvízzel. A termelés volumenét először az 1929-es gazdasági világválság vetette vissza, de kitartásuknak köszönhetően a vállalkozás túlélte a nehéz időszakot, melyet lányuk, Bánffi Mihályné vett át 1941-ben. A II. Világháború végén a szovjet katonák szinte teljesen kifosztották a szikvízüzemet, majd - alighogy talpra állt a vállalkozás - az 50-es évek elején államosították az összes Cegtortenetberendezést, melyet hosszas kérelmezés után tudott visszavásárolni a család 1952-ben. Bár a termelőeszközök rendelkezésre álltak mégis nagyon nehéz időszak következett. Egyrészt, mert a kisiparosoknak korlátozták a felhasználható szén-dioxid mennyiségét, hogy az állami szikvízkészítő cégeknek ne jelentsenek konkurenciát, másrészt mivel a szóda alapvető népélelmezési cikknek volt minősítve 30 éven át csak kötött áron, 1,10 Ft-ért lehetett értékesíteni. Mindezen nehézségek ellenére Bánffi Tibor az anyai hagyományt követve szódatöltő üzemet alapított Szegeden 1972-ben, ő volt a Bnffitibortablacsalád harmadik szikvízgyártással foglalkozó generációja, aki rugalmasságának és pontosságának köszönhetően Szeged szinte valamennyi vendéglőjébe szállított szódát, valamint több nagyobb vállalattal és szövetkezettel került üzleti kapcsolatba. Ebben az időben az üzem éves termelése 120-150 ezer liter szikvizet jelentett.

Bánffi István, jelenlegi ügyvezető édesapja halála után, mint egyéni vállalkozó vette át az üzem működtetését 1985-ben, majd a 80-as évek végére majdnem megtriplázta az üzem termelését.

A jelenleg működő Kft. jogelődjének tekinthető betéti társaságot 1991-ben alapította a tulajdonos, aki ugyanebben az évben az országban elsők között, műanyag szódás flakonokba kezdte tölteni a szikvizet, ami kisebb súlya és könnyebb kezelhetősége miatt hatalmas sikert aratott a vásárlók körében. A megnövekedett lakossági igény kielégítése érdekében egyre nagyobb és nagyobb területű és kapacitású termelő üzemeket kellett működtetni, melyeket először bérelt a vállalkozás, majd 2000-ben megkezdődött a jelenlegi termelő telephelynek otthont adó, családi tulajdonban lévő épületegyüttes felújítása, mely teljes egészében saját pénzügyi erőforrások felhasználásával történt és jelenleg az ország egyik legmodernebb, legnagyobb alapterületű szikvízüzeme.

Ebben az időben a vállalkozás lecserélte a termékek kiszállításra használt gépparkját 4 db Toyota kisteherautóra, melyek méretüknél fogva optimális megoldást jelentenek a mai napig a termékek kiszállítására. Az új üzem jóval nagyobb termelőkapacitása illetve a kisteherautók üzembe helyezése megteremtette a lehetőségét, hogy a vállalkozás kibővítse a piacát a Szeged környéki településekre is.

Tekintettel arra, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozás után érzékelhetővé vált a magyar fogyasztók szokásainak, igényeinek megváltozása a cég vezetése egy új termék kifejlesztése és bevezetése mellett döntött. 2008-ban Aquamarin néven piacra dobott tisztított, szűrt ivóvizével hamar elnyerte a vállalkozás az egyre szélesebb egészségtudatos fogyasztói réteg bizalmát, mely azóta is megmutatkozik a termék iránti kereslet gyors növekedésében. A vállalkozás 2009 óta korlátolt felelősségű társaságként működik.

Ma már a társaságnál dolgozik az ötödik generáció képviselője, Bánffi Ádám is, aki közgazdasági tanulmányai mellett most tanulja édesapjától a szikvízkészítés mesterfogásait.

A cég vezetése az elmúlt tíz évben alakította ki a vállalkozás jelenlegi arculatát, az új termék bevezetésével megteremtette a vállalkozás stabilitását és jelentős piacbővítést hajtott végre.

Banfficsalad Banffitibor Banffiistvan banffiadam

  

         

 

 
 
 

 

                          

 

 

 

Vevőszolgálat

Kérdése van ? Segítünk!

Telefon: 06-62/443-472

Mobil:06-30/701-8525

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nyitvatartás:

Hétfő-Péntek:        7:00 - 17:00

Szombat:              7:00 - 12:00

 

                        C

       Lugosvizjo szurtivovizi flakonosszikvizballonosszikvz 

                                                                                          

                    

 

Trkp

 

 

Elérhetőség:  

Telefon: 06-62/443-472

Mobil: +36-30/701-8525

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

www.banffiszoda.hu

 

 

 

Bánffiszóda,Szóda, szódavíz, ballonos szóda, szikvíz és 19 literes szűrt ivóvíz és lúgos ivóvíz gyártása és forgalmazása viszonteladóknak, közületeknek és magánszemélyeknek! Vízadagoló automaták eladása és bérbeadása Szeged területén

 

                                                   

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A  jelen   Általános   Szerződési   Feltételek   (a továbbiakban: ÁSZF)  a  

Bánffi & Bánffi Vagyonkezelő és Termelő Kft.

Székhely: 6725 Szeged, Földmíves utca 7.

Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 06-09-006840

Adószám: 12460016-2-06.

Elérhetőség: 0662/443-472, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: ITConsult Pro Informatikai Zrt.

(1111 Budapest, Budafoki út 31., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

(a továbbiakban: Szolgáltató)

által a www.banffiszoda.hu weboldalon (a továbbiakban: webáruház) keresztül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat regisztráció útján avagy regisztráció nélkül igénybe vevő fogyasztónak avagy fogyasztónak nem minősülő természetes avagy jogi személyek (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit illetőleg a felek, mint távollévők között létrejött szerződések tartalmát rögzíti.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan jogügyletre, szolgáltatás nyújtásra, amelynek megkötésére, igénybevételére a www.banffiszoda.hu weboldalon üzemeltetett webáruház felhasználásával kerül sor.   

 1. Általános tudnivalók, szerződés megkötése
 1. 1.A webáruházon történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A webáruház útján megkötésre kerülő termékértékesítésre irányuló adásvételi szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azok nem kerülnek iktatásra a Szolgáltató részéről. A webáruház igénybevétele útján kizárólag magyar nyelven kerülhet sor szerződéskötésre.

 1. 2.A  webáruházban történő vásárlásra az Ügyfél által elektronikus úton leadott megrendelés útján kerülhet sor a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett.
 1. 3.A webáruházban történő vásárlás lehetősége, mint szolgáltatás regisztrációtól függetlenül elérhető minden - természetes személyek esetén kizárólag nagykorú - Ügyfél számára.
 1. 4.Az Ügyfél a webáruházon leadott - a jelen ÁSZF-ben részletesen körülírt technikai feltételek melletti - megrendelési igénye útján kezdeményezheti a webáruházban forgalmazott termékek értékesítésére irányuló adásvételi szerződés megkötését azzal, hogy a megrendelési igény leadásával az Ügyfél kifejezetten elfogadja a webáruház használatára vonatkozó, a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételeket.
 1. 5.Szolgáltató az Ügyfél megrendelését elektronikus levél (e-mail) útján igazolja vissza és fogadja el, melynek keretében a Szolgáltató többek között tájékoztatja az Ügyfelet a szerződés létrejöttéről és a megrendelés részletes adatairól.

A megrendelés tárgyát képező termékre a megrendelés elfogadására irányuló Szolgáltatói visszaigazoló e-mail útján jön létre adásvételi szerződés a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett.

 1. 6.A megrendelés visszaigazolását követően a szerződés teljesítéséig terjedő időtartamban az Ügyfél hátrányos jogkövetkezmények nélkül jogosult a szerződés (megrendelés) tárgyát módosítani illetőleg a szerződéstől elállni (ÁSZF V. fejezet). A szerződés módosítására vonatkozó nyilatkozatát az Ügyfél telefonon avagy e-mailen köteles a Szolgáltató részére közölni.
 1. Megvásárolható termékek köre
 1. 1.A webáruházban forgalmazott termékek megvásárolhatóak és átvehetőek a Szolgáltató 6725 Szeged, Földmíves utca 7. közigazgatási jelzésű székhelyén is.
 1. 2.A termékek adatlapján forintban (HUF) feltüntetett árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, nem tartalmazzák ugyanakkor a teljesítési helyre történő szállítás díjait.
 1. 3.A webáruházban feltüntetésre kerülnek a Szolgáltató részéről az egyes termékek megnevezései, a termékek leírásai illetőleg a termékeket ábrázoló fényképfelvételek. A termékek adatlapján megjelenített fényképfelvételek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak, a felvételeken ábrázolt termékek kiszerelése, csomagolása, mérete eltérhet a valóságostól.
 1. VásárlásI FELTÉTELEK
 1. 1.A webáruházban történő vásárlás nincs regisztrációhoz kötve, az Ügyfél regisztráció nélkül - a személyes és a szállítási adatok megadásával - is leadhatja a megrendelését és igénybe veheti a Szolgáltató szolgáltatásait.
 1. 2.A webáruházban történő regisztráció a visszatérő Ügyfelek vásárlását segíti elő azáltal, hogy az Ügyfél korábban rögzített adatai az aktuális megrendelés során már rendelkezésre állnak a webáruház adatbázisában. A vásárlási, általános szerződési feltételek azonosak, mind a regisztrációval rendelkező, mind a regisztrációval nem rendelkező Ügyfelek részére.
 1. 3.Regisztráció

Az Ügyfél a webáruház főoldalán található Regisztráció menüpont útján regisztrálhat a webáruházba. A sikeres regisztráció érdekében kötelező egyes személyes adatok megadása az Ügyfél részéről. A regisztráció során lehetőség van jogi személyek regisztrációjára is. Az adatkezelésre a jelen ÁSZF Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat fejezetének rendelkezései az irányadóak.

A regisztrációról a Szolgáltató az Ügyfél által megadott e-mail címre kézbesített e-mail útján tájékoztatja az Ügyfelet azzal, hogy a regisztráció a visszaigazoló e-mailben rögzített linkre történő kattintással kerül megerősítésre, aktiválásra. Az Ügyfél bejelentkezését követően szabadon megváltoztathatja beállított jelszavát.

Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a regisztrációja során tévesen és/vagy   pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási, teljesítési késedelem, hibás teljesítés tekintetében Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét. Szolgáltatót nem terheli továbbá felelősség az abból adódó károkért, amelyek a jelszó elfelejtéséből avagy illetéktelen harmadik személyek részére történő - a Szolgáltatón kívül álló okokból bekövetkező - hozzáférésből erednek. A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő károkért, hibákért.

 1. 4.Bejelentkezés

A webáruház a „Termékeink” menüpont alatt érhető el az Ügyfelek részére.

A visszaigazolt regisztrációval rendelkező Ügyfél a webáruház jobb oldalán található Bejelentkezés menüpontra kattintva jelentkezhet be a webáruházba. A bejelentkezéshez a regisztráció során rögzített felhasználónevet és jelszót szükséges megadni. Elfelejtett  jelszó avagy elfelejtett felhasználónév esetén az „Elfelejtette jelszavát?” „Elfelejtette felhasználónevét?” linkre kattintással a webáruház értesítést küld az Ügyfél részére a regisztrált e-mail címére.

 1. 5.Megrendelés

 

A megvásárolható termékek a webáruház „Termékeink” menüpontja alatt érhetőek el. A hivatkozott menüpont alatt találhatóak meg a Szolgáltató egyes termékei, a termék megnevezések, termék ábrázolások, a termékekre vonatkozó információk valamint a fogyasztói árak feltüntetése mellett.

A termékek részletes adatai az ugyanezen elnevezésű linkre történő kattintással érhetőek el az Ügyfél részére. A Szolgáltató a vásárlás, megrendelés elősegítése érdekében színes ábrák útján feltünteti az egyes termékek aktuális raktármennyiségét (raktárszint). (Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy egyes termékek esetén a Szolgáltató meghatározott minimális termék mennyiség megrendeléséhez kötheti a megrendelés teljesítését).   

 

 1. 6.A megrendelés leadására a megrendelni kívánt termék kosárba („Kosárba tesz”) helyezésével kerülhet sor, melynek során a termék adatlapján állítható be a megrendelni kívánt termék mennyisége. A termékekhez rendelt fogyasztói árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, nem tartalmazzák ugyanakkor a kiszállítás költségeit. A rögzített fogyasztói árak egy termék mennyiségre kerülnek feltüntetésre (a megrendelt mennyiség alapján számított fogyasztói ár a „kosár” lapon kerül rögzítésre).

 

 1. 7.Szolgáltató nem vállal felelősséget a fogyasztói árak esetleges téves feltüntetéséért, amennyiben a Szolgáltató minden körültekintése ellenére a fogyasztói árak hibásan -  különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan  elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő "0"  Ft-os vagy  "1"  Ft-os érték - kerülnek rögzítésre a webáruházban, úgy Szolgáltató nem köteles a megrendelést teljesíteni, a terméket kiszállítani. A hivatkozott esetekben a Szolgáltató - e-mail útján megküldött nyilatkozatával - felajánlhatja a megrendelés helyes árszínvonal mellett történő teljesítését, amelynek ismeretében az Ügyfél megerősítheti megrendelését avagy gyakorolhatja a megrendeléstől történő elállás jogát.

 

 1. 8.A termék kosárba helyezését követően az Ügyfélnek lehetősége van további termékeket is megrendelni avagy a kosár tartalmát megjeleníteni. A kosár tartalma folyamatosan nyomon követhető a webáruház jobb oldali webfelületén is. A megrendelés a kosár tartalmának megjelenítése útján rögzíthető. A kosár tartalma a megrendelés leadását megelőzően tetszőlegesen módosítható. A megrendelés rögzítéséhez a számlázási adatok, szállítási cím megadása, a szállítási mód és a fizetési mód kiválasztása szükséges az Ügyfél részéről. Az Ügyfélnek lehetősége van egyéb megjegyzés, kérés rögzítésére is. A webáruház kizárólag a kötelező adatok megadása mellett fogadja el az Ügyfél megrendelési igényét.

 

 1. 9.Az Ügyfél megrendelési igényét a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának visszaigazolását követően az „Indulás a pénztárhoz most” gombra történő kattintással véglegesítheti. A webáruház az Ügyfelek biztonsága és az esetleges adatbeviteli hibák elkerülése érdekében ismételten megköveteli a megrendelés megerősítését a „Megrendelés megerősítése” gombra történő kattintás útján. A Megrendelés elküldése illetőleg a szolgáltatási feltételek elfogadására irányuló jelölő négyzet kipipálása a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek elfogadására, megismerésére és tudomásul vételére vonatkozó kifejezett nyilatkozatnak minősül az Ügyfél részéről.

Szolgáltató az Ügyfél megrendelési igényének beérkezését követő 48 órán belül e-mail útján visszaigazolást kézbesít az Ügyfél részére, a megrendelés részletes adatainak rögzítése mellett. A visszaigazoló e-mail a megrendelés elfogadásának, az adásvételi szerződés megkötésének minősül a Szolgáltató részéről.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfél részére, úgy a hivatkozott körülmény a megrendelési igény (ajánlat) elutasításának minősül és a Szolgáltató nem köteles a megrendelés teljesítésére. A hivatkozott esetben a megrendelés ellenértéke bankkártyás fizetés esetén visszatérítésre kerül az Ügyfél részére.

 

Amennyiben a megrendelési igény elutasítására, a teljesítés megkezdésének elmaradására termékhiány (raktárhiány) miatt kerül sor a Szolgáltató részéről, úgy a hivatkozott körülményről a Szolgáltató e-mail útján tájékoztatja az Ügyfelet. A hivatkozott esetben a megrendelés ellenértéke bankkártyás fizetés esetén visszatérítésre kerül az Ügyfél részére.

 

 1. 10.A fogyasztónak minősülő Ügyfél ajánlati kötöttsége a megrendelési igény visszaigazolását követő 48 órás időtartamban áll fenn. Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél ajánlati kötöttségének időtartama részben avagy egészben munkaszüneti napra esik, úgy a hivatkozott Ügyfél ajánlati kötöttsége további 48 órával meghosszabbodik.
 1. SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI FELTÉTELEK
 1. 1.Szállítási feltételek
  1. A szállítás hétfőtől péntekig, délelőtt 9-12-ig, délután 13-16 óráig, illetve szombati napokon 11-13 óráig történik. Ünnepnapokon a kiszállítás szünetel.
  2. Ha a megrendelésben rögzített időpontban az árut nem tudja átvenni, abban az esetben legkésőbb a szállítás esedékes időpontja előtt 1 órával e-mailben, illetve telefonon tud új időpontot egyeztetni.
  3. Ha a kiszállítás időpontját a vevő időben nem módosítja, úgy a kiszállási díjat (250 Ft) köteles a szállító felé megtéríteni.
  4. Az eladó a vevő részére ingyen használatra ad 1 db 19 l-es ballont, és 1 db adagoló pumpát, amelyekről az eladó átvételi elismervényt állít ki két példányban.
  5. Ha a vevőnek nincs tovább szüksége a használatra átadott 19 l-es ballonra, illetve adagoló pumpára, úgy azokat köteles az eladóval egyeztetett időpontban visszaszolgáltatni, amelyről az eladó átvételi elismervényt állít ki.
  6. Az ajánlat feltétele havi minimum egy ballon víz rendelése.
  7. Ha a használatra átadott eszközök elvesznek, vagy megsérülnek, a vevő köteles az eladó részére az átvételi elismervényen szereplő összeget megtéríteni.

 

Szolgáltató az Ügyfél által a webáruház útján megrendelt termékeket a kosár lapon rögzített szállítási címre szállítja ki. A szállítási díj készpénzes fizetési opció választása esetén a termékek kiszállításával, mint a távollévők között megkötött termékek értékesítésére irányuló adásvételi szerződés teljesítésével egyidejűleg esedékes a Szolgáltató részére.

 

 1. 2.Szolgáltató meghatározott termék mennyiség megrendelése esetén díjmentes szállítást biztosíthat az Ügyfél részére (a díjmentes szállításra vonatkozó információk a termék adatlapokon kerülnek feltüntetésre a webáruházban). Egyéb esetekben megrendelésenként 250,-Ft azaz Kettőszázötven forint kerül felszámításra szállítási díj jogcímén az Ügyfél részére. Szolgáltató jogosult a megrendelt termékek szállítását alvállalkozó, almegbízott útján is teljesíteni.

 

Amennyiben az Ügyfél által megrendelt termékek kiszállítási tömege meghaladja a ................kg-ot, úgy Szolgáltató  a  megrendelés  beérkezését követően, egyedi ajánlatot kézbesít az Ügyfél részére a szállítási díj tárgyában. A hivatkozott esetekben kizárólag az Ügyfél kifejezett elfogadó (megerősítő) nyilatkozata esetén jön létre adásvételi szerződés a megrendelt termékek tárgyában.

 

 1. 3.Az Ügyfél részéről azonos napon leadott megrendelési igények a szállítási díj szempontjából külön kerülnek figyelembevételre a Szolgáltató részéről. Amennyiben a még nem teljesített megrendelések tekintetében az Ügyfél kifejezett nyilatkozata útján jelzi a Szolgáltató részére a megrendelések összevonására irányuló igényét, úgy a Szolgáltató saját döntése alapján összevonhatja a megrendeléseket azzal, hogy a már elindított küldemények utólagos összevonására nincs lehetőség.

 

 1. 4.Szolgáltató a szállítási díj egyoldalú változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a módosított ÁSZF webáruházban történő közzétételével egyidejűleg lép hatályba és a hatálybalépését követően leadott megrendelésekre vonatkozik.

A megrendelt termékek szállítási módja a kosár oldalon állítható be az Ügyfél részéről, melynek keretében kettő vagylagos szállítási időintervallum - 8-12 óra; 13-17 óra - rögzítésére van lehetőség.

Szolgáltató a kiválasztott szállítási időintervallumról a 3.9. pont szerinti visszaigazoló e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet.

 

 1. 5.Fizetési feltételek

A webáruházon keresztül megrendelt termékek vételárának és a szállítási díj megfizetésére készpénzben avagy online bankkártyás fizetés útján kerülhet sor az Ügyfelek részéről.

Készpénzes fizetési opció választása esetén a megrendelés teljes ellenértéke a termék átadásával, mint az adásvételi szerződés teljesítésével egyidejűleg esedékes a Szolgáltató részére. Az ellenérték kiegyenlítésének bármilyen okra visszavezethető elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a termék értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni és a teljes megrendelési ellenérték 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért és a szállítási díj ellenértékét érvényesíteni az Ügyféllel szemben. A Szolgáltató jogosult a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni.      

Bankkártyás fizetési opció választása esetén a webáruház átirányítja az Ügyfelet egy virtuális POS (Payment-gateway) szolgáltatási oldalra. A bankkártyával történő online fizetés lehetőségét a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) pénzintézet biztosítja. A fizetés bármely bank által kibocsátott VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro és JCB kártya használatával, a bankkártya adatok (kártyaszám, lejárati dátum, háromjegyű biztonsági kód) megadásával és a "Fizetem" gomb megnyomásával kezdeményezhető. Az eredményes fizetést követően az Ügyfél visszairányításra kerül a webáruházba. A bankkártyás fizetés biztonságát a K&H Bank Zrt. pénzintézet biztosítja és szavatolja titkosított adatkapcsolaton keresztül.  

 1. ÜGYFELET MEGILLETŐ (FOGYASZTÓI) JOGOK
 1. Elállási jog, gyakorlásának módja, jogkövetkezményei

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ (1)-(3) bekezdései értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősülő Ügyfelet indoklás nélküli elállás jog illeti meg a termékek értékesítésére megkötött adásvételi szerződések tekintetében. Az Ügyfél indoklás nélküli elállási jogát csak az el nem fogyasztott (legalább 80%-os űrtartalmú) és rongálás-, sérülésmentes termékek tekintetében jogosult gyakorolni.

Az Ügyfél indoklás nélküli elállási jogát a megrendelt termék átvételét (kiszállítását) követő 14 napon belül gyakorolhatja a Szolgáltató This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címére kézbesített kifejezett, - a megrendelés adataira történő hivatkozással ellátott -  egyértelmű nyilatkozata avagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében rögzített nyilatkozat minta kitöltése, aláírása és scannelt példányának a hivatkozott e-mail címre, avagy a nyilatkozat papír alapú példányának a Szolgáltató székhelyére történő személyes avagy postai kézbesítése útján. Az elállási jog határidőben gyakoroltnak minősül az Ügyfél részéről, amennyiben az Ügyfél erre irányuló nyilatkozata a határidő utolsó napján elküldésre, feladásra kerül.

Az Ügyfél elállási jogát az adásvételi szerződés megkötése és a termék átvétele közötti időtartamban is gyakorolhatja az előző bekezdésben hivatkozott módon. Az elállás a Szolgáltatóval megkötött termékértékesítésre irányuló adásvételi szerződést felbontja és az eredeti állapot helyreállítását eredményezi a felek közötti jogviszonyban.

Az Ügyfél elállási jogának gyakorlását követően haladéktalanul, legkésőbb 14 napon belül köteles a megrendelt terméket saját költségviselése mellett a Szolgáltatónak visszaküldeni avagy átadni. A termékek visszaküldésére nem kerülhet sor postai kézbesítés útján. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben az Ügyfél a termék visszaküldéséről a határidő utolsó napján gondoskodik.

Szolgáltató az elállásról történő tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríti az elállással érintett megrendelés teljes ellenértékét (vételár+szállítási díj) az Ügyfél részére, amennyiben az Ügyfél visszaszolgáltatta a megrendelt terméket a Szolgáltatónak.  

Az elállási jog gyakorlásának a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdései tekintetében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 1. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

Jótállás

Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nem köteles és nem vállal jótállást a webáruházban értékesített termékekre.

 

Kellékszavatosság

Szolgáltató az értékesített termékek hibáiért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossággal tartozik.

Az értékesített termék - különösen fogyaszthatósági, működési, használati hibája, értékcsökkenése - hibája esetén az Ügyfél választása szerint 

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet - kivéve ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne -; vagy
 1. a megrendelés vételárának arányos leszállítását igényelheti illetőleg a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, amennyiben a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba esetén az Ügyfél nem jogosult elállásra.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Az észlelt hibát az Ügyfél késedelem nélkül köteles a Szolgáltatóval közölni. A kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, a fogyasztónak minősülő Ügyfél kellékszavatossági igénye két év alatt évül el.

Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét a termékek rendeltetésellenes használatával - különösen tárolás, működtetés - összefüggésben bekövetkező károk tekintetében. 

Termékszavatosság

A Szolgáltatóval, mint a webáruházban értékesített termékek gyártójával szerződéses jogviszonyban állt fogyasztónak minősülő Ügyfél illetőleg a Szolgáltatóval jogviszonyban nem álló fogyasztó a termék hibája esetén követelheti a Szolgáltatótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, amennyiben nem felel meg a terméknek a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Szolgáltató által közzétett leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Az Ügyfél illetőleg a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél, fogyasztó a felelős.

A termékszavatosság a Szolgáltatót az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított kettő évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.

 1. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
 1. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a webáruház keretében leadott megrendeléseket határidőben, kifogástalan minőségben és az Ügyfelek megelégedésére teljesítsük.
 1. Amennyiben minden igyekezetünk ellenére panasszal avagy bárminemű megjegyzéssel, kifogással kíván élni szolgáltatásunk tekintetében, úgy az alábbi elérhetőségeken várjuk megtisztelő észrevételeit:   

Bánffi & Bánffi Vagyonkezelő és Termelő Kft.

Székhely: 6725 Szeged, Földmíves utca 7.

Elérhetőség: 0662/443-472, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Panaszának elbírálásáról a panasz beérkezését követő 30 napon belül a panasz kézbesítési módjához igazodóan megküldött nyilatkozatunk útján értesítjük a további jogorvoslati lehetőségekről történő tájékoztatás mellett. A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.
 1. Amennyiben fogyasztói jogainak megsértését észleli, úgy panasszal fordulhat a lakóhelye  szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálásának függvényében a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik a fogyasztóvédelmi eljárás esetleges lefolytatásáról.
 1. A webáruházban értékesített termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi  szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és ipari kamara mellett működő békéltető testületnél. 
 1. A hibás teljesítéssel összefüggő igényeinek érvényesítése iránt az Ügyfél polgári peres eljárást kezdeményezhet az illetékes bíróság előtt a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembevétele mellett. A webáruház útján megkötött adásvételi szerződésekből eredő jogviták tekintetében a jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél aláveti magát perértéktől függően a Szegedi Járásbíróság, Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.  
 1. adatkezelÉSI SZABÁLYZAT

 

 1. 1.Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

 

Bánffi & Bánffi Vagyonkezelő és Termelő Kft.

Székhely: 6725 Szeged, Földmíves utca 7.

Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 06-09-006840

Adószám: 12460016-2-06.

Elérhetőség: 0662/443-472, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. 2.Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés a webáruházon regisztrált Ügyfelek önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján.

 1. 3.Adatkezelés jogalapja, célja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja az Ügyfelek azonosítása a megrendelések teljesítése (a termékek szállítása) érdekében.

 1. 4.Kezelt adatok köre

Az Ügyfél által a regisztráció során megadásra kerülő személyes adatok közül a személynév (cégnév), lakcím (székhely), elektronikus kézbesítési cím (e-mail), telefonos elérhetőség valamint a webáruházon keresztül leadott megrendelések során a számlázási név, a kiszállítási cím és a telefonos elérhetőség az Ügyféllel történő eredményes kapcsolatfelvétel érdekében.

 1. 5.Az Ügyfél által megadott adatokhoz a weboldal, webáruház többi felhasználója nem férhet hozzá. Az Ügyfél által leadott megrendelések azonosítása érdekében rögzítésre kerül az Ügyfél számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az Ügyfél számítógépének beállításától függően opcionálisan — a böngésző és az operációs rendszer típusa. A hivatkozott adatokat a Szolgáltató rendszere automatikusan naplózza. A naplófájlban rögzített adatokat a Szolgáltató nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adatokat kizárólag az adatkezelő dolgozza fel, az adatokhoz csak a Szolgáltató férhet hozzá.

A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az Ügyfélnek lehetősége van internetes böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ügyfél számítógépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban).

Az adatkezelő Szolgáltató nem használja fel a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat. Szolgáltató a törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével kizárólag az Ügyfél előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén ad át személyes adatokat harmadik személyek részére.

 1. 6.Adatkezelés időtartama

A regisztrált Ügyfél által megadott adatok esetében az adatkezelés a felhasználói fiók (regisztráció) törléséig tart.

 1. 7.Személyes adatok törlése

Az Ügyfél személyes adataira irányuló törlési igényét e-mailben a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre juttathatja el a Szolgáltató részére. Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az Ügyfél adatait adatbázisából. A törlést követően az adatok nem állíthatóak helyre.

 1. 8.Adatbiztonság

Szolgáltató az Ügyfél adatokat az ITConsult Pro Informatikai Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 31., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

 

 1. 9.Adatkezelési szabályzat módosítása

Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Ügyfél a webáruház - módosítás hatálybalépését követő - használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 1. 10.Ügyféljogok

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól, melynek keretében a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre kell eljuttatni az Ügyfélnek. A tájékoztatás kérés tárgyában a Szolgáltató 8 munkanapon belül köteles válaszolni.

 1. 11.Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22.§-a alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is (1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://naih.hu). A felhasználó további kérdéseit, illetve észrevételeit a Szolgáltató This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címére továbbíthatja.

Az adatkezelési szabályzat módosításig illetőleg visszavonásig hatályos.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. Szolgáltató nem vetette magát alá magatartási kódexnek.
 1. A webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogok jogosultja a   webáruházon megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, szellemi alkotásnak (grafika, ábrázolás, webáruház felületének elrendezése, szoftveres és egyéb megoldások).
 1. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit egyoldalúan   módosítani. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a regisztrált Ügyfeleket.
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 1. Jelen ÁSZF - illetőleg módosításai - a webáruházon történő közzétételével egyidejűleg lép hatályba.

Szeged, 2015 .03.31.

Bánffi & Bánffi Vagyonkezelő és Termelő Kft.

Bánffi István

ügyvezető

 

Partnereink

 

 

                                                                  

          Aqua Nova             kiralykekhullam                             

 

 

                                                                                               

                       marvanek                                         

 

                                                                                                                               

 

                                                                 

 

                                                                                                                                                                   

                drukkerlogo                                                                                                         

                                                 

                                                                                                                   

                                                                                 

 

2014 Presztizs díj

Az év üzletembere: Bánffi István

Presztizs

Bánffi István, a Bánffi és Bánffi Kft. ügyvezető igazgatója: A Bánffi család 1907 óta foglalkozik szikvízgyártással.

Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj (MAMD)

mamdfonokokMAMD

A VM jogelődje 2005-ben létrehozta a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjat (MAMD), amely célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek országos szintű elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minőségi munkavégzésnek, az egyenletesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatás nyújtásának. A Díj célja továbbá olyan modell kialakítása, bevezetése és hatékony működtetése a díjazott szervezetek által, amely példa értékű és segíti az agrárgazdaság többi szereplőjének folyamatos fejlődését.

Forrás: http://elelmiszerlanc.kormany.hu/akadalymentes/magyar

 

IAMA Világverseny, esettanulmány 

A Nemzetközi Élelmiszer és Agrárgazdasági Szövetség, azaz IAMA XIX. Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórumára és iama logoTudományos Szimpóziumára 2009. június 20-23. között Budapesten, első alkalommal került megrendezésre a közép-európai térségben.

 1. adatkezelÉSI SZABÁLYZAT

 

 1. 1.Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

 

Bánffi & Bánffi Vagyonkezelő és Termelő Kft.

Székhely: 6725 Szeged, Földmíves utca 7.

Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 06-09-006840

Adószám: 12460016-2-06.

Elérhetőség: 0662/443-472, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. 2.Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés a webáruházon regisztrált Ügyfelek önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján.

 1. 3.Adatkezelés jogalapja, célja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja az Ügyfelek azonosítása a megrendelések teljesítése (a termékek szállítása) érdekében.

 1. 4.Kezelt adatok köre

Az Ügyfél által a regisztráció során megadásra kerülő személyes adatok közül a személynév (cégnév), lakcím (székhely), elektronikus kézbesítési cím (e-mail), telefonos elérhetőség valamint a webáruházon keresztül leadott megrendelések során a számlázási név, a kiszállítási cím és a telefonos elérhetőség az Ügyféllel történő eredményes kapcsolatfelvétel érdekében.

 1. 5.Az Ügyfél által megadott adatokhoz a weboldal, webáruház többi felhasználója nem férhet hozzá. Az Ügyfél által leadott megrendelések azonosítása érdekében rögzítésre kerül az Ügyfél számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az Ügyfél számítógépének beállításától függően opcionálisan — a böngésző és az operációs rendszer típusa. A hivatkozott adatokat a Szolgáltató rendszere automatikusan naplózza. A naplófájlban rögzített adatokat a Szolgáltató nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adatokat kizárólag az adatkezelő dolgozza fel, az adatokhoz csak a Szolgáltató férhet hozzá.

A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az Ügyfélnek lehetősége van internetes böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ügyfél számítógépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban).

Az adatkezelő Szolgáltató nem használja fel a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat. Szolgáltató a törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével kizárólag az Ügyfél előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén ad át személyes adatokat harmadik személyek részére.

 1. 6.Adatkezelés időtartama

A regisztrált Ügyfél által megadott adatok esetében az adatkezelés a felhasználói fiók (regisztráció) törléséig tart.

 1. 7.Személyes adatok törlése

Az Ügyfél személyes adataira irányuló törlési igényét e-mailben a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre juttathatja el a Szolgáltató részére. Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az Ügyfél adatait adatbázisából. A törlést követően az adatok nem állíthatóak helyre.

 1. 8.Adatbiztonság

Szolgáltató az Ügyfél adatokat az ITConsult Pro Informatikai Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 31., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

 

 1. 9.Adatkezelési szabályzat módosítása

Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Ügyfél a webáruház - módosítás hatálybalépését követő - használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 1. 10.Ügyféljogok

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól, melynek keretében a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre kell eljuttatni az Ügyfélnek. A tájékoztatás kérés tárgyában a Szolgáltató 8 munkanapon belül köteles válaszolni.

 1. 11.Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22.§-a alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is (1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://naih.hu). A felhasználó további kérdéseit, illetve észrevételeit a Szolgáltató This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címére továbbíthatja.

Az adatkezelési szabályzat módosításig illetőleg visszavonásig hatályos.

Szállítási feltételek 

 1. A szállítás hétfőtől péntekig, délelőtt 9-12-ig, délután 13-16 óráig, illetve szombati napokon 11-13 óráig történik. Ünnepnapokon a kiszállítás szünetel.

 2. Ha a megrendelésben rögzített időpontban az árut nem tudja átvenni, abban az esetben legkésőbb a szállítás esedékes időpontja előtt 1 órával e-mailben, illetve telefonon tud új időpontot egyeztetni.

 3. Ha a kiszállítás időpontját a vevő időben nem módosítja, úgy a kiszállási díjat (250 Ft) köteles a szállító felé megtéríteni.

 4. Az eladó a vevő részére ingyen használatra ad 1 db 19 l-es ballont, és 1 db adagoló pumpát, amelyekről az eladó átvételi elismervényt állít ki két példányban.

 5. Ha a vevőnek nincs tovább szüksége a használatra átadott 19 l-es ballonra, illetve adagoló pumpára, úgy azokat köteles az eladóval egyeztetett időpontban visszaszolgáltatni, amelyről az eladó átvételi elismervényt állít ki.

 6. Az ajánlat feltétele havi minimum egy ballon víz rendelése.

 7. Ha a használatra átadott eszközök elvesznek, vagy megsérülnek, a vevő köteles az eladó részére az átvételi elismervényen szereplő összeget megtéríteni.

Vízadagoló pumpa használati utasítás


Az adagoló pumpát használattól függően fertőtleníteni szükséges, mely 2-3 havonta ajánlott.


A fertőtlenítést és pumpajavítást cégünk ingyen elvégzi a következő módon:


1. Rendelés esetén a megjegyzés rovatba a „Adagoló csere” szöveget kell írni.


2. Az adagoló pumpát az üres ballonon kell hagyni.


3. A cserepumpa a víz kiszállításakor kerül átadásra.

main hasznalt vizadagolo 22.000. ftafaHasznált vízadagoló 

 

                                                       Hideg-Meleg vízadagoló

                                                       -Koreai gyártmány

                                                       -Kompresszoros hűtés

                                                       -Fehér

                                                       -Gyerekzáras meleg víz csap

 

                                    Részletekről érdeklődjön az alábbi telefonszámon

                                                                    06-62/443472

Ozorán nyílik meg a szóda történetét bemutató vándorkiállítás

Az Esterházy Fogadóközpont felújított épületében nyílik meg a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a szikvízgyártás történetéről szóló kiállításának újabb bemutatója.
A Szóda, egy magyar kultuszital című tárlat június 12-ig látható Ozorán. A tárlat a Szegeden élő, ma is aktív szikvízkészítő iparos Bánffi István több évtizedes munkával gyűjtött anyagát mutatja be, amely Fekete László Gyula gyűjtő különlegességeit tartalmazza.

A kiállítás megismerteti a látogatókat a szóda feltalálásával, gyártásával és a szóda irodalomra és a művészetekre gyakorolt hatásával is. Nemcsak a szódásüveg klasszikus formáit mutatják be, hanem a ma már ismeretlen golyós üvegeket - kracherlit - is, amelyek 100 éve az üdítőitalos és szódás üvegek legjellemzőbb fajtája volt. A kiállítási anyagból kiderül, hogy miként szolgált a szódásüveg politikai üzenetek továbbítójaként, és lett így a korabeli média eszköze.

Bemutatják a szódások legjelentősebb versenytársát, a patronos szifont és olvashat az érdeklődő a szódás lováról vagy szamaráról is. Emellett a közönség megkóstolhatja a kiállítás tárgyát, a szódavizet, ezért valóban gasztro-interaktív kiállításról van szó - írta az eseményről szóló közleményében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ.

A több mint 175 éves szikvízgyártás Magyarországon Jedlik Ányos nevéhez fűződik, aki új módszert talált fel a mesterséges ásványvíz előállítására, mivel az addig használt gyártás technológiai leírásai szigorúan védettek és titkosak voltak. A szénsav vízben történő elkeverésének módját azonban nem Jedlik, hanem Joseph Priestley fedezte fel, de találmányával ő vetette meg a magyar szikvízgyártás alapjait.

A Forster Központ kitért arra is, hogy az ipartörténeti kiállításnak otthont adó épületet, az Ozora főterén álló, egykori Nagyvendéglőt a közelmúltban újították fel, s alakították ki benne az Esterházy Fogadóközpontot. A jellegzetes barokk kori épület a századelő hangulatát, Petőfi és Illyés világát idézi fel. Petőfi Sándor vándorszínészként érkezett Ozorára, és a Nagyvendéglőben lépett először a világot jelentő deszkákra. Az épület falán a költő első fellépésének emlékét tábla őrzi. Illyés Gyula diákkorától kezdődően boldog napokat, hónapokat töltött Ozorán. A falut "álmai városának" nevezte, a Nagyvendéglő alkotóéveinek jelentős színhelye volt. Itt írta például a Puszták népe és a Petőfi című művét - emlékeztetnek a közleményben.

MTI

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (“sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information